06.01.2014

Βιτρώ V «Παράθυρο» (Νοσοκομείο Σωτηρία)